€15,00

Aankoopoptie tegen vergoeding

Beschrijving

Huidig modelcontract betreft een zogenaamde aankoopoptie dat kan worden gegeven aan de koper.

Dergelijk contract kan gebruikt worden in omstandigheden dat de koper zich wenst te beraden omtrent de aankoop maar eveneens de garantie wenst dat de verkoper het onroerend goed niet aan een ander zal verkopen. Deze tijd kan voor de koper onmisbaar zijn om te kunnen nagaan, zonder zich te verbinden, of de financiering geregeld kan worden, of een bepaalde bestemming kan worden gegeven aan het onroerend goed, enz.

Door het sluiten van deze van deze aankoopoptie zal er nog geen koop-verkoopovereenkomst tot stand komen.

Het zal belangrijk zijn dat diverse situaties duidelijk worden geregeld zoals onder meer de tijdsduur, de wijze van het lichten van de optie enz.

In deze overeenkomst:

  • Duidelijke omschrijving van het onroerend goed 
  • Voorwaarden van optie zoals de tijdsduur van de optie en de betaling van een vergoeding door de optienemer
  • De wijze van het lichten van de optie
  • De schadevergoeding voor de optienemer bij miskenning van de optie door de optiegever 
  • Enkele belangrijke voorwaarden in het voordeel van zowel de mogelijke koper als de mogelijke verkoper welke zullen gelden wanneer de optie wordt gelicht

Huidig typecontract betreft een aankoopoptie waarbij een vergoeding dient te worden betaald voor het verkrijgen van de optie. Wanneer de optie wordt gelicht zal deze dan desgevallend in mindering worden gebracht van de koopprijs.

U vindt verder in onze databank een modelcontract waarbij geen vergoeding is bepaald voor het verkrijgen van een aankoopoptie.

Lees enkele paragrafen uit dit contract

Een overeenkomst op maat nodig?

Taal

Opgesteld door

Advocaat Pieter Goetghebuer

Intolaw advocaten
Begijnhoflaan 408, 9000 Gent
pg@intolaw.be

close menu
Chat via WhatsApp