€15,00

Aanvraag handelshuurvernieuwing

Beschrijving

Dit is een voorbeeld van een hernieuwing van het huurcontract voor een bedrijfsruimte of handelshuur.

De huurder heeft het recht, boven alle andere personen, een hernieuwing van de huurovereenkomst te verkrijgen om dezelfde handel voort te zetten. Deze hernieuwing is aan een strikte procedure onderworpen en beperkt tot 3 hernieuwingen. De eerste hernieuwing is mogelijk na de in de handelshuurovereenkomst bepaalde duur, telkens voor een periode van 9 jaar. De aanvraag moet ten vroegste 18 maanden en ten laatste 15 maanden vòòr het eindigen van de lopende huur worden aangetekend!

De hernieuwing moet bij aangetekend schrijven of bij deurwaardersexploot worden aangevraagd.

In deze overeenkomst:

  • Of u deze aanvraag doet in de juiste hoedanigheid (bijv. als zaakvoerder van de vennootschap)
  • Of u tijdig de aanvraag verstuurt en dit dus best minstens meer dan 3 werkdagen voor het verstrijken van de termijn dan wel per gerechtsdeurwaardersexploot doet
  • Of uw aanvraag wordt gericht aan de juiste verhuurder(s)
  • Of u geen wijzigingen brengt aan de formuleringen in ons model gezien sommige op straffe van nietigheid zijn voorgeschreven

Vindt u niet meteen de modelcontracten die u zoekt? Aarzel niet om ons te contacteren.

Lees enkele paragrafen uit dit contract

Een overeenkomst op maat nodig?

Taal

Opgesteld door

Advocaat Pieter Goetghebuer

Intolaw advocaten
Begijnhoflaan 408, 9000 Gent
pg@intolaw.be

close menu
Chat via WhatsApp