€15,00

Algemene voorwaarden bij de verhuur van een licht- en geluidsinstallatie

Beschrijving

Huidig voorbeeld van algemene voorwaarden is dienstig bij het verhuren van licht- en of geluidsinstallaties aan een huurder.

Deze algemene voorwaarden kunnen worden vermeld op uw factuur doch ook op uw offerte of op de huurovereenkomst. Indien deze voorwaarden op de achterzijde staan vermeld, zal het noodzakelijk zijn dat u een duidelijke vermelding hiervan plaatst op de voorzijde.

Tussen handelaars worden deze algemene voorwaarden als aanvaard aanzien indien de factuur niet (tijdig) wordt geprotesteerd. Bij consumenten dient u aan te tonen dat zij hier kennis van hadden. Om zekerheid te hebben kan u uiteraard steeds de bestelbon of offerte laten ondertekenen door uw contractspartner en dit dus met een duidelijk verwijzing naar de algemene voorwaarden op de achterzijde.

In deze overeenkomst:

  • Uitsluiting van de algemene voorwaarden van de huurder
  • Geldigheidsduur offerte
  • Duur van de overeenkomst
  • Betalingsvoorwaarden, nalatigheidsintresten, schadebeding
  • Leveringsmodaliteiten
  • Reserveren en annuleren
  • Medewerking en aansprakelijkheid van de huurder
  • Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht

Zoekt u andere voorbeelden van algemene voorwaarden, dan verwijzen wij u graag verder. Aarzel niet om ons te contacteren met al uw vragen.

Lees enkele paragrafen uit dit contract

Een overeenkomst op maat nodig?

Taal

Opgesteld door

Advocaat Pieter Goetghebuer

Intolaw advocaten
Begijnhoflaan 408, 9000 Gent
pg@intolaw.be

close menu
Chat via WhatsApp