€15,00

Algemene voorwaarden voor een webshop van interieur-artikelen ten aanzien van consumenten

Beschrijving

Huidig voorbeeld van algemene voorwaarden is dienstig bij het runnen van een webshop.

Deze algemene voorwaarden dienen duidelijk raadpleegbaar zijn op de website, doch dienen eveneens uitdrukkelijk te worden aanvaard door de koper-consument.

Deze algemene voorwaarden kunnen bovendien worden vermeld op uw factuur. Indien deze voorwaarden op de achterzijde staan vermeld, zal het noodzakelijk zijn dat u een duidelijke vermelding hiervan plaatst op de voorzijde.

In deze overeenkomst:

  • Wijze van kennisname van de algemene voorwaarden
  • Totstandkoming overeenkomst
  • Voorbehoud m.b.t. de productomschrijving
  • Betalingsvoorwaarden, nalatigheidsintresten, schadebeding
  • Leverings- en verzendingsmodaliteiten
  • Termijn voor klachten en regeling m.b.t. gebreken
  • Mogelijkheid tot ontbinding van de overeenkomst
  • Gevallen van overmacht
  • Wettelijk verplicht verzakingsrecht
  • Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht

Zoekt u nog andere overeenkomsten, aarzel dan niet om ons te contacteren.

Lees enkele paragrafen uit dit contract

Een overeenkomst op maat nodig?

Taal

Opgesteld door

Advocaat Pieter Goetghebuer

Intolaw advocaten
Begijnhoflaan 408, 9000 Gent
pg@intolaw.be

close menu
Chat via WhatsApp