€15,00

Borgstellingsovereenkomst

Beschrijving

Een borgtocht of borgstellingsovereenkomst is een overeenkomst waarbij de ene partij (de borg) zich persoonlijk jegens de andere partij (de schuldeiser) ertoe verbindt om in te staan voor de betaling van de – al dan niet integrale – hoofdschuld die de hoofdschuldenaar aan de schuldeiser verschuldigd is. Er zijn drie vormen van borgtocht: enerzijds de wettelijke en gerechtelijke borgstelling (art. 2040 – 2043 B.W., alsook art. 2018 B.W. en art. 2020 B.W.) en anderzijds de conventionele borgstelling (art. 2011 e.v. B.W.)

Aangezien zij de meest gebruikelijke is, betreft de modelovereenkomst hier enkel de conventionele borgstelling, waarbij een onderscheid wordt gemaakt naar gelang de borgstelling al dan niet “kosteloos” werd aangegaan.

De borgstelling is met name pas “kosteloos” indien en op voorwaarde dat enig economisch voordeel, zowel rechtstreeks als indirect, dat de borg kan genieten dankzij de borgstelling, ontbreekt.

In deze overeenkomst:

  • Duidelijke omschrijving van het bedrag en de duur waarvoor men zich borg stelt 
  • De regeling van de verhouding borg - schuldeiser - hoofdschuldenaar 
  • Wat er gebeurt bij overlijden van de borg 
  • De bevoegde rechtbank en het toepasselijke recht indien er een geschil onstaat

Bent u nog op zoek naar een andere overeenkomst, aarzel dan niet om contact op te nemen. 

Lees enkele paragrafen uit dit contract

Een overeenkomst op maat nodig?

Taal

Opgesteld door

Advocaat Pieter Goetghebuer

Intolaw advocaten
Begijnhoflaan 408, 9000 Gent
pg@intolaw.be

close menu
Chat via WhatsApp