€15,00

Consultancy overeenkomst Engels

Beschrijving

Een consultancy contract of ook contract voor freelancers wordt niet in de wet geregeld en laat partijen een grote mate van vrijheid om het contract zelf op maat te maken. In dit contractvoorbeeld worden diverse regelingen uiteengezet tussen de opdrachtgever en de consultant die vaak gangbaar zijn voor dergelijke contracten.

Vaak dient er ook voorzichtig te worden omgesprongen, zodat de samenwerking niet kan worden beschouwd als een vorm van schijnzelfstandigheid. Dit kan gedeeltelijk worden opgevangen door het sluiten van een schriftelijke overeenkomst waarbij een aantal relevante clausules worden uiteengezet. Het spreekt voor zich dat de overeenkomst steeds aan de realiteit dient te beantwoorden en dat er geen sprake kan zijn van gezag tussen de opdrachtgever en de consultant.

In deze overeenkomst:

 • Omschrijving van aard van de consultancy
 • Omschrijving van de opdracht van de consultant
 • Duur en de beëindiging waarbij in dit model wordt uitgegaan van een overeenkomst voor bepaalde duur die hierna kan overgaan in onbepaalde duur
 • De omschrijving van de onafhankelijkheid van de consultant
 • De vergoeding en de kosten van de consultant
 • Confidentialiteitsclausule
 • De wijze van beëindiging van de overeenkomst
 • Niet-concurrentiebeding
 • De mogelijkheden tot vertegenwoordiging van de consultant
 • Belastingen
 • Situaties van overmacht
 • De kosten van de overeenkomst
 • De bevoegde rechtbank en het toepasselijk recht

Deze overeenkomst is opgesteld vanuit het oogpunt van beide partijen en kan als uitgangspunt dienen om tot een op maat gemaakte consultancy overeenkomst te komen. De consultant kan zowel een natuurlijk persoon zijn als een vennootschap waarbij in dit laatste geval rekening dient te worden gehouden dat voor dit contract slechts 1 natuurlijke persoon als consultant voor de vennootschap kan optreden.

Zoekt u andere voorbeelden van bijzondere contracten, zoals een intentieverklaringsvoorbeeld of een voorbeeld van een volmacht? Dan verwijzen wij u graag verder. Aarzel niet om ons te contacteren met al uw vragen.

Lees enkele paragrafen uit dit contract

Een overeenkomst op maat nodig?

Taal

Opgesteld door

Advocaat Pieter Goetghebuer

Intolaw advocaten
Begijnhoflaan 408, 9000 Gent
pg@intolaw.be

close menu
Chat via WhatsApp