€15,00

Factuur- en betalingsvoorwaarden dienstverlener

Beschrijving

Huidig voorbeeld van algemene factuurvoorwaarden is dienstig bij het leveren van diensten.

Deze algemene voorwaarden worden vermeld op uw factuur, doch eventueel ook op uw bestelbon of offerte. Indien deze voorwaarden op de achterzijde staan vermeld, zal het noodzakelijk zijn dat u een duidelijke vermelding hiervan plaatst op de voorzijde.

Tussen handelaars worden deze algemene voorwaarden als aanvaard aanzien indien de factuur niet (tijdig) wordt geprotesteerd. Bij consumenten dient u aan te tonen dat zij hier kennis van hadden. Om zekerheid te hebben kan u uiteraard steeds de bestelbon of offerte laten ondertekenen door uw contractspartner en dit dus met een duidelijk verwijzing naar de algemene voorwaarden op de achterzijde.

Het betreffen hier louter de betalingsvoorwaarden, en geen algemene voorwaarden met betrekking tot de uitvoering van uw dienst.


In deze overeenkomst:

  • Wijze van betaling
  • Nalatigheidsintresten en schadebeding
  • Termijn voor klachten
  • Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht

Bent u op zoek naar andere modelcontracten voor overeenkomsten, dan verwijzen wij u graag verder. Contacteer ons gerust voor meer informatie.

Lees enkele paragrafen uit dit contract

Een overeenkomst op maat nodig?

Taal

Opgesteld door

Advocaat Pieter Goetghebuer

Intolaw advocaten
Begijnhoflaan 408, 9000 Gent
pg@intolaw.be

close menu
Chat via WhatsApp