€5,00

Intentieverklaring (arbeidsovereenkomst)

Beschrijving

Huidig model betreft een voorbeeld van een intentieverklaring dat kan gesloten worden tussen een werknemer en een toekomstige werkgever.

Dit modelcontract kan gebruikt worden in de situatie waarbij er onderhandelingen zijn tussen een werknemer en een nieuwe werkgever terwijl de werknemer nog gebonden is door een arbeidsovereenkomst met zijn/haar huidige werkgever en nog onduidelijkheid bestaat wanneer de nieuwe tewerkstelling kan plaatsvinden.

In deze gevallen kan een intentieverklaring worden opgesteld waarbij het voornemen om een arbeidsovereenkomst op te stellen wordt uiteengezet alsook de voornaamste krachtlijnen van de samenwerking (loon, bedrijfsvoertuig etc.).

Deze intentieverklaring is niet gelijk te stellen met een definitieve arbeidsovereenkomst maar geeft beide partijen (werknemer en werkgever) een schriftelijk document waaruit hun intentie om samen te werken blijkt. Bij het niet nakomen van één van de partijen van deze verklaring zal een arbeidsovereenkomst niet in rechte kunnen worden afgedwongen maar zal in bepaalde gevallen wel recht geven op een schadevergoeding.

In deze overeenkomst:

  • omschrijving van de intentie om een arbeidsovereenkomst te sluiten
  • opsomming van de belangrijkste zaken welke zullen worden verwerkt in de arbeidsovereenkomst
  • het ogenblik dat de arbeidsovereenkomst zal worden gesloten
  • geldigheidsduur van de intentieverklaring
  • vertrouwelijkheidsclausule
  • De bevoegde rechtbank en het toepasselijk recht

U kan eveneens een algemene intentieverklaring welke niet specifiek in het kader van de tewerkstelling wordt gebruikt, terugvinden in onze databank.

Lees enkele paragrafen uit dit contract

Een overeenkomst op maat nodig?

Taal

Opgesteld door

Advocaat Pieter Goetghebuer

Intolaw advocaten
Begijnhoflaan 408, 9000 Gent
pg@intolaw.be

close menu
Chat via WhatsApp