€5,00

Kantoor - uittredende plaatsbeschrijving

Beschrijving

Huidig modeldocument betreft een plaatsbeschrijving bij beëindiging van de huurovereenkomst.

De wet bepaalt -in tegenstelling tot de intredende plaatsbeschrijving- niets over een zogenaamde ‘uitgaande plaatsbeschrijving’. De partijen zijn aldus vrij dit te regelen. Men kan hiervoor een derde aanstellen waarbij men dan wel er zal over waken dat de bevoegdheden van deze derde nauwkeurig worden omschreven (doet deze derde enkel materiële vaststellingen?, kan hij ook schade begroten?, in welke mate is dit alles bindend enz.).

Veelal zal bij de beëindiging van de huur eenvoudigweg een rondgang worden gedaan waarbij er nota zal worden genomen van alle zaken die als huurschade worden beschouwd. Nadien zal de verhuurder dan offertes voorleggen om de kostprijs van de herstelling aan te tonen. Wanneer de huurder echter weigert een dergelijke rondgang te doen zal desgevallend beroep moeten worden gedaan op de vrederechter.

Huidig voorbeeld van een uittredende plaatsbeschrijving omschrijft zowel de huurschade alsook een raming van deze schade om zo op korte termijn met de huurder tot een overeenkomst te komen voor schadeloosstelling. Het spreekt voor zich dat bij ernstige huurschade dan wel betwisting van de huurder het aangewezen is dat louter de huurschade tegensprekelijk wordt vastgesteld en later de vergoeding zelf wordt vastgelegd aan de hand van offertes/facturen.

In deze overeenkomst:

  • Plaatsbeschrijving
  • Beschrijving schade
  • ...

Zoekt u andere overeenkomsten, zoals een voorbeeld van een huurovereenkomst voor een kantoor, een huurovereenkomst voor roerende goederen of een huurovereenkomst voor een stuk weide? Kijk dan zeker verder. Aarzel niet om ons te contacteren.

Lees enkele paragrafen uit dit contract

Een overeenkomst op maat nodig?

Taal

Opgesteld door

Advocaat Pieter Goetghebuer

Intolaw advocaten
Begijnhoflaan 408, 9000 Gent
pg@intolaw.be

close menu
Chat via WhatsApp