€5,00

Kennisgeving van voorgenomen verbouwingswerken door handelshuurder

Beschrijving

Huidig modelbrief betreft het te kennen geven aan de verhuurder van geplande verbouwingswerken aan het gehuurde handelspand.

Art. 7 van de Wet op de handelshuur geeft het recht aan de huurder verbouwingswerken uit te voeren die dienstig zijn voor de onderneming en die 3 jaar huur niet te boven gaan mits daarbij de veiligheid, salubriteit en de esthetische waarde van het gebouw niet in het gedrang komen.

Bij deze kennisgeving moeten de plannen en de bestekken worden bijgevoegd. Wanneer de verhuurder binnen de 30 dagen zich niet verzet tegen de werken, wordt hij geacht ermee in te stemmen.


Ingeval van onderhuur dient de kennisgeving zowel aan de verhuurder als aan de hoofdhuurder te worden gedaan.

De kennisgeving kan bij aangetekend schrijven of bij deurwaardersexploot worden gegeven.
Deze kennisgeving wordt, indien er meerdere verhuurders zijn best aan allen betekend en best zowel per aangetekende als gewone post verstuurd.

In deze overeenkomst:

  • Adresgegevens
  • Kennisgeving verbouwingswerken
  • ...

Zoekt u andere overeenkomsten, zoals een voorbeeld van een huurovereenkomst , een huurovereenkomst voor roerende goederen of een huurovereenkomst voor een stuk weide? Kijk dan zeker verder. Aarzel niet om ons te contacteren.

Lees enkele paragrafen uit dit contract

Een overeenkomst op maat nodig?

Taal

Opgesteld door

Advocaat Pieter Goetghebuer

Intolaw advocaten
Begijnhoflaan 408, 9000 Gent
pg@intolaw.be

close menu
Chat via WhatsApp