€5,00

Model factuur

Beschrijving

Een factuur is in het handelsverkeer een uiterst belangrijk document. Een factuur dient dan ook met de nodige nauwkeurigheid te worden opgesteld en er zal rekening moeten worden gehouden met onder meer de BTW-reglementering die bepaalde zaken verplicht maakt. Samengevat dient een factuur de volgende zaken te vermelden:

 

In deze overeenkomst:

 • Datum van uitreiking (dit is in principe de 5de werkdag van de maand die volgt op de maand waarin de BTW opeisbaar wordt over het geheel of een deel van de prijs).
 • Het volgnummer waaronder de factuur wordt ingeschreven.
 • Datum van de levering of dienstverrichting of de datum van incassering van de prijs of een deel ervan, voor zover die datum vastgesteld is en verschilt van de uitreikingsdatum van de factuur.
 • Identiteit van de leverancier.
 • Identiteit van de klant.
 • Omschrijving van de hoeveelheid van de geleverde goederen en/of de verstrekte diensten (werkuren), nodig om het BTW-tarief te kunnen bepalen.
 • Maatstaf van de heffing. Dit is het bedrag exclusief BTW en dus de basis waarop de BTW wordt berekend.
 • De tarieven en het totaalbedrag.
 • De verwijzing naar eerdere stukken indien er bijv. al een voorschotfactuur of een gedeeltelijke factuur werd verstuurd.
 • Andere vermeldingen over bijzonderheden of afwijkingen.
 • Verwijzingen naar de BTW-wetgeving ingeval van vrijstelling van BTW.

Bent u op zoek naar andere modellen, dan verwijzen we u graag verder. Contacteer ons gerust voor meer informatie.

Lees enkele paragrafen uit dit contract

Een overeenkomst op maat nodig?

Taal

Opgesteld door

Advocaat Pieter Goetghebuer

Intolaw advocaten
Begijnhoflaan 408, 9000 Gent
pg@intolaw.be

close menu
Chat via WhatsApp