€5,00

Modelbrief aanmaning factuur voor procedure

Beschrijving

In dit modelcontract vindt u een model voor een aanmaning die u als voorbeeld van een ingebrekestelling kan versturen wanneer uw klant in gebreke blijft om de factuur te betalen.

In deze ingebrekestelling wordt ervan uitgegaan dat u beschikt over algemene voorwaarden waarbij de nalatigheidsintresten worden bepaald en een schadebeding wordt verwerkt. Bij gebreke aan algemene voorwaarden kan u zich beroepen op de wet op de betalingsachterstand bij handelstransacties waarbij de bepalingen omtrent de intresten en schadebeding bij gebreke aan algemene voorwaarden worden uiteengezet. U verstuurt deze ingebrekestelling best zowel per aangetekende en gewone post zodat uw klant alvast geen onwetendheid kan inroepen. Wanneer uw klant handelaar is en nooit de factuur heeft geprotesteerd zal deze factuur door de handelsrechtbanken aanzien worden als aanvaard en zal de klant dit niet meer kunnen betwisten.


In deze overeenkomst:

  • Factuurnummer
  • Beide betrokken partijen 
  • officiële ingebrekestelling

Bent u op zoek naar andere modellen, dan verwijzen we u graag verder. Contacteer ons gerust voor meer informatie.

Lees enkele paragrafen uit dit contract

Een overeenkomst op maat nodig?

Taal

Opgesteld door

Advocaat Pieter Goetghebuer

Intolaw advocaten
Begijnhoflaan 408, 9000 Gent
pg@intolaw.be

close menu
Chat via WhatsApp