€5,00

Modelbrief huurder - opzeg bij niet-registratie van huurcontract

Beschrijving

uidige modelbrief heeft betrekking op de opzeg door de huurder in geval de huurovereenkomst niet werd geregistreerd.

Ingevolge de Programmawet van 27 december 2006 wordt de registratie van een huurcontract dat uitsluitend is bestemd tot huisvesting verplicht opgelegd aan de verhuurder (de registratie is gratis) binnen de twee maanden na het sluiten van de huurovereenkomst.

De sanctie op de niet-registratie bestaat erin, naast een boete van 25,00 EUR, dat de huurder het gehuurde goed onmiddellijk kan verlaten zonder opzeggingstermijn en zonder enige schadevergoeding verschuldig te zijn.

Wanneer de opzeg gebeurt midden in een maand zal de huurder evenwel niettemin wel nog de volledige huur voor de volledige maand verschuldigd zijn gezien de opzegging maar zal ingaan de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de opzegging werd gegeven.

Opgelet, deze mogelijkheid om deze opzeg te geven is louter mogelijk bij contracten van lange duur (9 jaar) of levenslange woninghuurovereenkomsten en dus niet bij zogenaamde huurcontracten van korte duur (drie jaar of minder).
De opzegging dient te worden gericht aan alle verhuurders als er meerdere zijn en dit per afzonderlijke brief.

In deze overeenkomst:

  • Gegevens beide partijen 
  • Opzeg in geval van niet-registratie
  • ...

Bent u op zoek naar andere modellen, dan verwijzen we u graag verder. Contacteer ons gerust voor meer informatie.

Lees enkele paragrafen uit dit contract

Een overeenkomst op maat nodig?

Taal

Opgesteld door

Advocaat Pieter Goetghebuer

Intolaw advocaten
Begijnhoflaan 408, 9000 Gent
pg@intolaw.be

close menu
Chat via WhatsApp