€5,00

Modelbrief huurder - tegenopzeg

Beschrijving

Huidig modelbrief betreft een tegenopzegging door de huurder.

Een huurder heeft ten allen tijde de mogelijkheid een tegenopzegging te doen mits inachtneming van een opzeggingstermijn van één maand zonder een eventuele vergoeding verschuldigd te zijn.

Belangrijk hierbij te onderstrepen is dat deze opzeggingstermijn pas ingaat op de eerste dag volgend op deze waarin zij werd gegeven.

Verder zal de huurder ook best eerst nagaan of de eerste opzeg gegeven door de verhuurder wel regelmatig is gebeurd. Het Hof van Cassatie heeft immers bevestigd dat de huurder geen recht heeft op een vergoeding zelfs wanneer de opzeg door de verhuurder was gegeven zonder respectering van het opzeggingsmotief. Enkel bij de opzegging zonder motief door de verhuurder behoudt de huurder zijn recht op schadevergoeding bij een tegenopzegging die verstrijkt voor de opzegging van de verhuurder. De wetgever wou hier deze opzeggingsmogelijkheid voor de verhuurder niet promoten.

Deze opzegbrief dient door beide echtgenoten te worden ondertekend indien de woning dient als voornaamste gezinswoning.

Deze brief wordt best zowel aangetekend als per gewone post verstuurd.

In deze overeenkomst:

  • Gegevens beide partijen 
  • Tegenopzeg 
  • ...

Bent u op zoek naar andere modellen, dan verwijzen we u graag verder. Contacteer ons gerust voor meer informatie.

Lees enkele paragrafen uit dit contract

Een overeenkomst op maat nodig?

Taal

Opgesteld door

Advocaat Pieter Goetghebuer

Intolaw advocaten
Begijnhoflaan 408, 9000 Gent
pg@intolaw.be

close menu
Chat via WhatsApp