€5,00

Modelbrief huurder - voorstel minnelijke beëindiging bij huur van korte duur

Beschrijving

Huidig modelbrief betreft een verzoek van de huurder om bij een huurovereenkomst van drie jaar of minder (een zogezegde huurovereenkomst van korte duur) de overeenkomst minnelijk te beëindigen.

In principe is een huurovereenkomst van korte duur (3 jaar of minder) niet opzegbaar door de huurder en riskeert zij bij een vroegtijdige opzeg een opzeggingsvergoeding te moeten betalen gelijk aan de nog lopende duur van de huurovereenkomst.

Evenwel aanvaarden sommige rechtspraak wel dat de weigering door de verhuurder om de huurovereenkomst te beëindigen mits het aanbrengen van een nieuwe huurder dat door de verhuurder moet worden aanvaard en alle verschuldigde bedragen worden betaald, aanzien als een vorm van rechtsmisbruik.

Als huurder hebt u dan ook niets te verliezen om een voorstel aan de verhuurder te doen in deze zin waarbij u steeds dient op te passen dat dit niet wordt geformuleerd in de zin van een eenzijdige definitieve beëindiging van de huur. Hiervoor kan u onze modelbrief gebruiken.

Weze het ten slotte nog opgemerkt dat de sanctie van niet registreren van de huurovereenkomst door de verhuurder niet geldt bij huurovereenkomsten van korte duur.

In deze overeenkomst:

  • Gegevens beide partijen 
  • Voorstel minnelijke beëindiging
  • ...

Bent u op zoek naar andere modellen, dan verwijzen we u graag verder. Contacteer ons gerust voor meer informatie.

Lees enkele paragrafen uit dit contract

Een overeenkomst op maat nodig?

Taal

Opgesteld door

Advocaat Pieter Goetghebuer

Intolaw advocaten
Begijnhoflaan 408, 9000 Gent
pg@intolaw.be

close menu
Chat via WhatsApp