€5,00

Modelbrief huurder - vraag aan verhuurder tot bewijs van verwantschap

Beschrijving

Huidig modelbrief betreft de situatie wanneer de verhuurder de overeenkomst heeft opgezegd om hemzelf of een familielid de woning te laten betrekken. Deze opzeggingstermijn bedraagt in principe 6 maanden.

In dit geval is de verhuurder verplicht de identiteit te vermelden van de persoon die het goed zal betrekken en de band van verwantschap met de verhuurder. U kan als huurder in dat geval het bewijs van deze verwantschap opvragen aan uw verhuurder. De verhuurder is dan verplicht om binnen de twee maanden vanaf dit verzoek u dit bewijs voorleggen.

Indien uw verhuurder in gebreke blijft dit bewijs te leveren kan u desgevallend de nietigverklaring van de opzegging vorderen voor de vrederechter. Deze vordering dient dan wel uiterlijk twee maanden voor het verstrijken van de opzeggingstermijn worden ingesteld.

De verhuurder heeft verder de verplichting om binnen het jaar na het verstrijken van de opzeg de woning ook werkelijk zelf of door zijn familielid te laten betrekken en dit dan doorlopend gedurende 2 jaar. Indien dit niet het geval is, kan de huurder aanspraak maken op een vergoeding gelijk aan 18 maanden huur.

In deze overeenkomst:

  • Gegevens beide partijen 
  • Vraag aan verhuurder tot bewijs verwantschap 
  • ...

Bent u op zoek naar andere modellen, dan verwijzen we u graag verder. Contacteer ons gerust voor meer informatie.

Lees enkele paragrafen uit dit contract

Een overeenkomst op maat nodig?

Taal

Opgesteld door

Advocaat Pieter Goetghebuer

Intolaw advocaten
Begijnhoflaan 408, 9000 Gent
pg@intolaw.be

close menu
Chat via WhatsApp