€5,00

Modelbrief huurder - vraag tot bewijs van omvang werken door verhuurder

Beschrijving

Huidige modelbrief betreft het verzoek van de huurder aan de verhuurder om alle nodige documenten over te maken welke bewijzen dat uitgevoerde werken door de verhuurde beantwoorden aan de vereisten van art. 3 §3 van de woninghuurwet.

Dit kan dus gebruikt worden in de situatie wanneer de verhuurder de huurovereenkomst vroegtijdig heeft beëindigd om de woning of een gedeelte ervan weder op te bouwen, te verbouwen of te renoveren. De verhuurder heeft deze mogelijkheid bij de eerste en tweede driejarige periode en met het respecteren van een opzeggingstermijn van 6 maanden.

Deze werkzaamheden zijn aan strikte voorwaarden verbonden zoals onder meer dat deze werken meer kosten dan drie jaar huur, dat deze werken worden aangevat binnen de 6 maanden na beëindiging van de huur en beëindigd zijn binnen de 24 maanden.

Wanneer u als huurder tot de vaststelling komt dat de verhuurder deze voorwaarden niet heeft gerespecteerd kan u huidige modelbrief aangetekend versturen.
Indien de verhuurder deze zaken niet respecteert zal de huurder recht hebben op een vergoeding die gelijk is aan achttien maanden huur.

De verhuurder is conform de wet op vraag van de huurder verplicht om kosteloos alle documenten mede te delen waaruit blijkt dat deze werken conform deze voorwaarden werden uitgevoerd.

Wanneer de verhuurder niet reageert dan wel weigert deze documenten te bezorgen kan u dit desgevallend afdwingen bij de vrederechter.

In deze overeenkomst:

  • Gegevens beide partijen 
  • Vraag tot bewijs omvang werken 
  • ...

Bent u op zoek naar andere modellen, dan verwijzen we u graag verder. Contacteer ons gerust voor meer informatie.

Lees enkele paragrafen uit dit contract

Een overeenkomst op maat nodig?

Taal

Opgesteld door

Advocaat Pieter Goetghebuer

Intolaw advocaten
Begijnhoflaan 408, 9000 Gent
pg@intolaw.be

close menu
Chat via WhatsApp