€5,00

Modelbrief huurder - wettelijke opzeg 3 maanden

Beschrijving

Dit modelcontract is een voorbeeld van een wettelijke opzeg van de huurder voor een huurovereenkomst met een opzeggingstermijn van 3 maanden en dit overeenkomstig art. 3§5 van de Woninghuurwet. De huurder kan immers op ieder tijdstip de huurovereenkomst beëindigen met inachtneming van een opzeggingstermijn van 3 maanden. Deze opzeg zal ingaan de eerste van de maand volgend op de maand waarin de opzegging werd betekend. Deze opzeg is niet van toepassing indien het gaat om een huurovereenkomst van korte duur (3 jaar of minder). Wanneer de huurovereenkomst evenwel een einde neemt in het eerste/tweede/derde jaar van de huurovereenkomst zal de huurder een vergoeding verschuldigd zijn van respectievelijk drie/twee/één maand(en) huur. Indien de huurovereenkomst evenwel niet is geregistreerd zal de huurder geen opzeggingstermijn moeten respecteren noch een vergoeding verschuldigd zijn bij vroegtijdige beëindiging.


In deze overeenkomst:

  • Gegevens beide partijen 
  • Wettelijke opzeg 3 maanden
  • ...

Bent u op zoek naar andere modellen, dan verwijzen we u graag verder. Contacteer ons gerust voor meer informatie.

Lees enkele paragrafen uit dit contract

Een overeenkomst op maat nodig?

Taal

Opgesteld door

Advocaat Pieter Goetghebuer

Intolaw advocaten
Begijnhoflaan 408, 9000 Gent
pg@intolaw.be

close menu
Chat via WhatsApp