€5,00

Modelbrief verhuurder - opzeg na wettelijke periode van 9 jaar

Beschrijving

Huidig modelbrief betreft de opzeg van de huur door de verhuurder bij het verstrijken van de wettelijke periode van 9 jaar.

Deze opzeg moet worden gegeven ten minste 6 maanden voor het einde van de huur, zoniet wordt de huur verlengd met drie jaar.

Deze opzegging moet verder gericht worden aan alle medehuurders en dit per afzonderlijke brief. Ook wanneer de huurder huwde of een wettelijk samenwoningscontract heeft afgesloten en de verhuurder hier op de hoogte van was (of moest zijn), dient de verhuurder de beide partners apart op te zeggen op straffe van nietigverklaring van de opzeg.

Deze opzeg wordt steeds best zowel per aangetekende als gewone post verstuurd.


In deze overeenkomst:

  • Gegevens beide partijen 
  • Opzeg huur na periode 9 jaar
  • ...

Bent u op zoek naar andere modellen, dan verwijzen we u graag verder. Contacteer ons gerust voor meer informatie.

Lees enkele paragrafen uit dit contract

Een overeenkomst op maat nodig?

Taal

Opgesteld door

Advocaat Pieter Goetghebuer

Intolaw advocaten
Begijnhoflaan 408, 9000 Gent
pg@intolaw.be

close menu
Chat via WhatsApp