€5,00

Opzeg handelshuur door de verhuurder

Beschrijving

Deze modelbrief betreft een opzeg van de handelshuur door de verhuurder bij het verlopen van elke driejarige termijn.

Deze opzegmogelijkheid moet expliciet bepaald zijn in de handelshuurovereenkomst en moet worden gegeven ten minste 1 jaar voor het einde van de driejarige termijn. Zoniet loopt de handelshuurovereenkomst gewoon verder in de volgende driejarige termijn.

Daarnaast kan men in principe deze opzeg enkel doen om in het onroerend goed werkelijk zelf een handel uit te oefenen of die werkelijk te laten uitoefenen door zijn afstammelingen, zijn aangenomen kinderen of zijn bloedverwanten in de opgaande lijn, door zijn echtgenoot, door diens afstammelingen, bloedverwanten in de opgaande lijn of aangenomen kinderen of door een personenvennootschap waarvan de werkende vennoten of de vennoten die ten minste drie vierden van het kapitaal bezitten, in dezelfde betrekking van bloedverwantschap, aanverwantschap of aanneming staan tot de verhuurder of tot zijn echtgenoot.

De opzeg kan bij aangetekend schrijven of bij deurwaardersexploot worden gegeven.

Indien er meerdere huurders zijn, wordt deze opzeg best aan allen betekend en zowel per aangetekende als gewone post verstuurd. Het versturen van deze brief gebeurt verder veiligheidshalve ook enkele dagen voor het verstrijken van de vervaldatum.

Heeft de huurder geen of geen geldige aanvraag tot huurhernieuwing gedaan, maar is hij wel in het pand mogen blijven? Dan ontstaat een handelshuurcontract van onbepaalde duur. De verhuurder kan dan zonder meer op elk ogenblik een einde maken aan het handelshuurcontract. De opzegtermijn bedraagt dan 18 maanden.

In deze overeenkomst:

  • Gegevens beide partijen 
  • Opzeg handelshuur
  • Opzegtermijn
  • ...

Bent u op zoek naar andere modellen, dan verwijzen we u graag verder. Contacteer ons gerust voor meer informatie.

Lees enkele paragrafen uit dit contract

Een overeenkomst op maat nodig?

Taal

Opgesteld door

Advocaat Pieter Goetghebuer

Intolaw advocaten
Begijnhoflaan 408, 9000 Gent
pg@intolaw.be

close menu
Chat via WhatsApp