€15,00

Overeenkomst terbeschikkingstelling van woning aan werknemer

Beschrijving

Huidig modelcontract betreft een overeenkomst dat kan gesloten worden wanneer de voordeel van alle aard.

In toepassing van artikel 18KB/WIB 92

werkgever de werknemer een woning ter beschikking stelt aan de werknemer dan wel de zaakvoerder.

Dit betreft voor de werknemer een

wordt de waarde van het voordeel in natura voor het gratis gebruik van de vennootschap op een forfaitaire wijze berekend en dit aan de hand van het kadastraal inkomen van het gebouw.

Verder zal u steeds dienen rekening te houden dat deze voordelen in natura in totaal beperkt zullen moeten blijven. De loonbeschermingswet stelt immers dat de voordelen in natura bij een terbeschikkingstelling van een huis/appartement aan een werknemer niet meer mag bedragen dan 40% van het brutoloon van de werknemer.


In deze overeenkomst:

  • omschrijving van de woning
  • regeling van het onderhoud en herstellingen
  • het afsluiten van een verzekering
  • kwaliteitsvereisten
  • belastingen
  • bepaling van het voordeel in natura
  • regeling mbt de beëindiging van de terbeschikkingstelling

Bent u op zoek naar andere modellen, dan verwijzen we u graag verder. Contacteer ons gerust voor meer informatie.

Lees enkele paragrafen uit dit contract

Een overeenkomst op maat nodig?

Taal

Opgesteld door

Advocaat Pieter Goetghebuer

Intolaw advocaten
Begijnhoflaan 408, 9000 Gent
pg@intolaw.be

close menu
Chat via WhatsApp