€15,00

Overeenkomst tot minnelijke regeling van verkeersongeval

Beschrijving

Vaak is het aangewezen om bij een verkeersongeval de schade minnelijk te regelen in plaats van de verzekering te verwittigen.

De aangifte van een verkeersongeval bij een verzekeringsmaatschappij kan onder meer tot gevolg hebben dat uw bonus malus stijgt of u zelfs wordt opgezegd door de verzekeraar indien u reeds meerdere ongevallen hebt gehad. Voor een verzekeraar is vaak niet de ernst van het ongeval van belang doch wel het feit dat u meerdere accidenten hebt veroorzaakt op korte termijn.

Wanneer de schade aldus beperkt is en uw tegenpartij akkoord gaat, kan het aangewezen zijn een minnelijke regeling te treffen waarbij een schriftelijke overeenkomst een absolute noodzaak is. Huidig modelcontract regelt dan ook op definitieve wijze de gevolgen van het ongeval zonder dat u later nog problemen kan krijgen met uw tegenpartij dan wel de verzekering.


In deze overeenkomst:

  • De te betalen schadevergoeding
  • De termijn en wijze van betaling
  • De afstand van de tegenpartij van elke vordering volgend uit het ongeval t.a.v. uzelf of uw verzekeraar
  • De regeling van de bevoegde rechtbank bij betwisting en het toepasselijk recht

Bent u op zoek naar andere modellen, dan verwijzen we u graag verder. Contacteer ons gerust voor meer informatie.

Lees enkele paragrafen uit dit contract

Een overeenkomst op maat nodig?

Taal

Opgesteld door

Advocaat Pieter Goetghebuer

Intolaw advocaten
Begijnhoflaan 408, 9000 Gent
pg@intolaw.be

close menu
Chat via WhatsApp