€5,00

Schuldbekentenis

Beschrijving

Een schuldbekentenis is een document dat kan gebruik worden in diverse situaties. Zo kan dit gaan van een vriend of familielid welke geld verschuldigd dan wel tot een klant die u nog geld is verschuldigd.

Het gaat met andere woorden ook steeds om een situatie waarin de ene partij zich verbindt tot betaling van een geldsom of een in geld waardeerbare zaak. Voor het geval waar iemand aansprakelijkheid erkent voor een bepaald schadefeit is huidige modelovereenkomst niet geschikt.

Dit voorbeeldcontract is gebonden aan strikte formaliteiten. Zo dient het ofwel volledig met de hand worden geschreven dan wel moet men boven de handtekening schrijven “goed voor.......................” (waarbij aldus het bedrag voluit in letters dient te worden geschreven).

Het is afdoende dat het contract in één exemplaar wordt opgesteld en aan u wordt overhandigd.


In deze overeenkomst:

  • Partijen
  • Bedrag
  • Omschrijving van oorzaak

Bent u op zoek naar andere modellen, dan verwijzen we u graag verder. Contacteer ons gerust voor meer informatie.

Lees enkele paragrafen uit dit contract

Een overeenkomst op maat nodig?

Taal

Opgesteld door

Advocaat Pieter Goetghebuer

Intolaw advocaten
Begijnhoflaan 408, 9000 Gent
pg@intolaw.be

close menu
Chat via WhatsApp