Doorstaan uw algemene voorwaarden de storm van de prijsstijgingen

Doorstaan uw algemene voorwaarden de storm van de prijsstijgingen

Covid-19 was de laatste jaren alomtegenwoordig in de medische sector, maar de laatste tijd drukt het virus toch ook sterk zijn stempel op de bouwsector. Materiaalprijzen van bijvoorbeeld bakstenen, cementproducten maar ook staalproducten, swingen de laatste maanden de pan uit.

Deze volatiele prijzen maken het voor aannemers uitermate moeilijk om een nauwkeurige offerte op te maken voor hun eindklant. Het is dan ook uitermate belangrijk dat in de algemene voorwaarden de nodige prijsherzieningsclausules ingeschreven worden om alle toekomstige geschillen zoveel als mogelijk te vermijden.

Wanneer we een juridisch licht werpen op deze problematiek, wordt het al snel duidelijk dat er een onderscheid moet gemaakt worden tussen overeenkomsten met consumenten (B2C) en met ondernemingen (B2B).

Overeenkomsten met consumenten (B2C)

Overeenkomsten strekken partijen in principe tot wet. Dit betekent dat, wanneer een prijs is overeengekomen tussen partijen, hier niet zonder meer van afgeweken kan worden. Om na de contractsluiting nog van de initieel overeengekomen prijs te kunnen afwijken, is er een contractuele basis nodig.

Ten aanzien van consumenten zijn er twee mogelijke opties voor een prijsherzieningsclausule.

  • Een eerste optie bestaat er in om de mogelijke prijsstijging rechtstreeks te linken aan de grondstofprijzen. Dergelijk beding zal conform de Wet betreffende de Economische herstelmaatregelen wel slechts toepasselijk zijn tot een bedrag van 80 % van de totale prijs.
  • Een tweede optie is om te werken met dagprijzen voor materialen en grondstoffen. Dit vereist dan weer totale transparantie van de aannemer ten opzichte van de klant. De aannemer zal in dit geval dus de marges die hij zelf neemt op de materialen kenbaar moeten maken aan de klant. Bovendien kan een stijging van de dagprijs nooit leiden tot hogere marges voor de aannemer.

Overeenkomsten met ondernemingen (B2B)

Ondernemingen zijn onderling veel vrijer om prijsherzieningsclausules op te nemen in hun overeenkomsten.

Tussen ondernemingen zal een prijsherzieningsclausule aanvaard worden wanneer de clausule steunt op een geldige reden. Een stijging van grondstofprijzen wordt algemeen door rechtspraak en rechtsleer aanvaard als een geldige reden. 

Wat kan u nu al doen?

Het opstellen van goede en duidelijke algemene voorwaarden wordt dus enorm belangrijk. Op die manier worden er heel wat discussies vermeden. Als abonnee op Pocketlawyer kan je jouw algemene voorwaarden gratis laten nakijken en aanpassen.

Nog geen abonnement op Pocketlawyer, maar wel een juridische vraag? Neem vrijblijvend contact op via onze website en ontdek de verschillende voordelen!


close menu
Chat via WhatsApp